"Olympische" Elfstedentocht gaat niet door

Meer dan een jaar is het bestuur van de SWM bezig geweest met de organisatie van de Alternatieve Elfstedentocht "Salt Lake City 2002. Alles zag er goed uit. Een mooi meer midden in het Olympische gebied, de medewerking van de lokale schaatsclub, Ún kregen we na veel loven en bieden uiteindelijk (voor Amerikaanse Olympische begrippen) nog redelijk betaalbare hotelkamers.

De KNSB 
Zoals u weet is de relatie tussen het bestuur van de SWM en de KNSB nog al broos. Enige maanden geleden vroegen wij, tijdens een vergadering op het bondsbureau, de voorzitter van de sectie marathon medewerking voor dit project. Hij beloofde ons de mogelijkheden te bekijken en ons zo spoedig mogelijk te berichten. Tot op de dag van vandaag hebben wij van dhr. Leegwater geen bericht mogen ontvangen maar weten wij inmiddels wel via een medewerker van het bondsbureau dat de sectie marathon op "onze datum" de finale van de marathon Cup heeft gepland en hebben wij de hand gelegd op correspondentie tussen 2 bestuursleden van de Amerikaanse schaatsbond waar uit blijkt dat de KNSB druk op deze bond heeft uitgeoefend om aan ons evenement geen medewerking te verlenen. Amerikaanse bondsvertegenwoordigers die ons alle medewerking hadden toegezegd laten nu weten "geen tijd meer te hebben" voor enige samenwerking. Zonder deze hulp is het voor ons onmogelijk het evenement op een verantwoordelijke wijze te organiseren. De KNSB "wast" via een medewerker van het bondsbureau haar handen in onschuld en zegt dat zij geen steun aan een buitenlands evenement kan verlenen indien dit evenement niet gesteund wordt door de lokale zusterorganisatie.

Het spijt ons dan ook zeer u te moeten berichten dat het bestuur van de SWM door deze ontwikkelingen genoodzaakt is de schaatsreis naar de USA te moeten annuleren. Een jaar vrijwilligerswerk is door deze onfrisse schaatspolitiek voor niets geweest. Het bestuur van de SWM zal de tuchtcommissie van de KNSB informeren over de handelwijze van de Bond en houdt u op de hoogte.

SWM, 19-07-01


www.MARATHONSCHAATSEN.nl