S T I C H T I N G W I N T E R M A R A T H O N

Uitreiking "Willem Poelstra Memorial" voor de marathonbelofte seizoen 1999/2000.

Voor de start van schaatsmarathon voor A-rijders op 4 november op de kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem is aan Koen Lankhaar "De Willem Poelstra Memorial" uitgereikt.

Deze trofee (een marathonvogel en een geldbedrag van f 1000,-) heeft de Stichting Wintermarathon in 1994 "de Marathon Belofteprijs" in het leven geroepen. Een prijs ter stimulering van jong marathontalent.

Na het vroegtijdig overlijden van één van de winnaars (Willem Poelstra, seizoen ‘96/’97) heeft het bestuur met instemming van de familie Poelstra afgelopen winter besloten om aan deze Marathon Belofteprijs de naam te verbinden van dit grote marathontalent.

De Stichting Wintermarathon kan met tevredenheid terugkijken op haar keuzes in de afgelopen jaren. De eerste winnaar Peter de Vries uit Heerenveen won in het seizoen na zijn verkiezing de "Alternatieve" op de Weissensee en zijn opvolger, Ruud Borst, herhaalde dit staaltje van voorzienigheid door ook prompt het jaar na zijn uitverkiezing onze monstertocht in Oostenrijk te winnen.

Willem Poelstra was de grote doorbraak van het seizoen ‘96/’97, die bij het in ontvangst nemen van zijn prijs plechtig beloofde het kunststukje van zijn voorgangers te herhalen. Helaas heeft een hartstilstand na de marathon van Amsterdam op de Jaap Edenbaan (’99) een einde gemaakt aan de veelbelovende carrière van deze sympathieke Fries.

Vorig jaar wonnen de gebroeders Van Hest uit Brabant samen "de Belofte", die zij dit jaar helaas niet in een zege op de Weissensee verzilverden. Jan Maarten Heideman won twee jaar geleden de prijs en hij heeft beloofd in 2001 voor de overwinning in Oostenrijk te gaan.

Voor de aanvang en ook in het seizoen 1999/2000 heeft het bestuur van de SWM samen met een aantal "ingewijden" het aankomend talent gevolgd en kwam tot een eensluidende beslissing. Koen Lankhaar is de terechte winnaar van de Willem Poelstra Memorial als het meest belovend marathontalent van het afgelopen seizoen.

SWM (04-11-00)


www.MARATHONSCHAATSEN.nl