SchaatsMarathon - 12e jaargang nr. 3 - December 2006


SchaatsMarathon is een uitgave van Media Collectief, Postbus 157, 8600 AD Sneek, tel. 0515-438830, fax. 0515-431361, e-mail: info@mediacollectief.com

Redactie-adres: Bram Buruma, Jipperdastrjitte 17, 9074 CW Hallum, tel. 0518-432101 / 06-13238222, fax. 0518-432316 , e-mail bram.buruma@planet.nl

Foto's: o.a. Harm de Boer, tel. 0592-413014, www.fotohdeboer.nl

Een abonnement kost   17,00 per seizoen (6 nummers). Losse nummers 3,40.

 Klik hier om een abonnement aan te vragen

marathonschaatsen.nl, 29-12-06