De Friesche Elfstedentocht

Vereniging "De Friesche Elf Steden", Postbus 569, 8901 BJ Leeuwarden
Tel.: 058-215 50 20; Fax: 058-213 85 20; geen e-mailadres

www.elfstedentocht.nl

opgericht: 15 januari 1909
 

De vereniging stelt zich ten doel in het algemeen het bevorderen van de ijssport in de provincie Friesland en in het bijzonder het organiseren van Elfstedentochten op de schaats.


 

Al heel lang geldt het als een bijzonder sportieve prestatie om op een dag schaatsend alle elf Friese steden aan te doen: een afstand van bijna 200 kilometer. Leeuwarden, de hoofdstad van Fryslân, is vanouds de start- en finishplaats. De Elfstedentocht voert de deelnemers vanuit Leeuwarden naar achtereenvolgens Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum en weer Leeuwarden.

De Elfstedentocht kent een wedstrijd- en een toertocht die beiden op dezelfde dag plaatsvinden. De wedstrijd- en toerrijders schaatsen exact dezelfde route. Elke deelnemer die de tocht binnen de gestelde tijd voltooit en alle stempels heeft verzameld, ontvangt een Elfstedenkruisje.

Winnaars Elfstedentochten
 


De Ledenvergadering van de Vereniging "De Friesche Elf Steden" vindt dit jaar plaats op vrijdag 13 december 2002. Aanvang 17.00 uur in het FEC te Leeuwarden.

10-11-02


De Ledenvergadering van de Vereniging "De Friesche Elf Steden" vindt dit jaar plaats op vrijdag 14 december. Aanvang 17.00 uur in het FEC te Leeuwarden.

september 2001


Deelnemers wedstrijd:

Marathon A-rijders/A-rijdsters, B-rijders en veteranen in het bezit van een voor dat seizoen geldige K.N.S.B.-licentie, en lidmaatschap van vereniging "De Friesche Elfsteden".

Selectiecriteria 2001/2002 van deelnemers en deelneemsters aan de wedstrijd

Deelname is uitsluitend voorbehouden aan leden van de vereniging.

Starttijden wedstrijdrijders

Heren : 05.20 uur
Dames: 05.35 uur


Deelnemers Toertocht:

Het totaal aantal deelnemers aan de toertocht is beperkt tot 16.000. Het aantal personen wat de tocht zou willen schaatsen is echter vele malen groter.

Niet iedereen kan dus aan de tocht deelnemen.

Deelname is voorbehouden aan:

Alle rijders moeten de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Voor de toertocht geldt een Tochtreglement. Dit wordt door het bestuur vastgesteld.

De deelnemers schaatsen de tocht op eigen risico. De deelnemers krijgen vooraf via de media en bij de inschrijving een aantal adviezen voor kleding en voeding tijdens de tocht.

Het schaatsmateriaal moet in uitstekende conditie verkeren en schaatsen moeten goed zijn ingeschaatst.

Bij iedere controlepost in de steden en op een aantal andere plaatsen zijn er EHBO-posten. Honderden EHBO-ers, artsen, en andere vrijwilligers zijn op de been om de deelnemers ter zijde te staan.


www.MARATHONSCHAATSEN.nl